Ogłoszenie

Opublikowany 7 grudnia 2017 kategoria Aktualności Lokalowy


 


Najemcy lokali posiadający w gminnym zasobie mieszkaniowym umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, którzy zainteresowani są zamianą zajmowanego obecnie lokalu na inny lokal mieszkalny z możliwością jego wykupu mogą skorzystać z oferty dokonania zamiany na wolny lokal mieszkalny usytuowany w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 26/9 w Żorach (centrum miasta).

Informacje o wolnym lokalu mieszkalnym:
a/ usytuowanie: II piętro
b/ składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju,
c/ powierzchnia użytkowa 42,45 m2
d/ wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i gazowa.
Osoby chętne do zamiany i wykupu zapraszam do Działu Lokalowego Zarządu Budynków Miejskich,
pok. nr 7, al. Wojska Polskiego 4a, w terminie do 15 grudnia 2017 r.
Lokal można obejrzeć po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu się w Dziale Administracji lub w Dziale Lokalowym ZBM.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Lokalowym ZBM, al. Wojska Polskiego 4a, pok. nr 7 lub telefonicznie pod numerem 0 32 4356464 wew. 37, 41, 42.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Opublikowany 7 grudnia 2017 kategoria Administracja Aktualności

Przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt, że ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje zwierzęta.

Zgodnie z regulaminem porządku domowego, który obowiązuje w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich (Rozdział V pkt. 8) „Zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia, ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju innym użytkownikom lokali mieszkalnych. Psy winny być wyprowadzana na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wypuszczania psów bez opieki na pomieszczenia ogólnodostępne, ciągi komunikacyjne i podwórka

Zawiadamiamy, że w razie wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu administrator będzie kierował wnioski o ukaranie do właściwego organu lub może też cofnąć uprawnienie do zajmowanego lokalu na podstawie art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

Ponadto właściciele zwierząt, którzy nie sprawują nad nimi właściwego nadzoru ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z treści art. 431 kodeksu cywilnego za wyrządzone przez zwierze szkody niezależnie od tego czy zwierze w chwili wyrządzenia szkody znajdowało się pod nadzorem człowieka, czy też np. uciekło. Właściciele zwierząt są zobowiązani cały czas nadzorować ich zachowanie i je kontrolować. Zabronione jest wypuszczanie zwierząt bez jakiegokolwiek nadzoru. Zgodnie z art 77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

[Do góry]

Powstańców 2A – sieć centralnego ogrzewania

Opublikowany 5 grudnia 2017 kategoria Aktualności Aktualności WMN

Informujemy, że od dnia 06.12.2017r. rozpoczynają się prace związane z wdrożeniem sieci centralnego ogrzewania przy Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Powstańców 2A w Żorach.

Zwracamy się z prośbą do Wszystkich Mieszkańców o usunięcie z piwnicznych ciągów komunikacyjnych wszystkich mebli/urządzeń itp.

Kontakt: mliszka@zbmzory.pl

[Do góry]

Zapraszamy do śledzenia profilu ZBM

Opublikowany 1 grudnia 2017 kategoria Aktualności

Zapraszamy do śledzenia profilu ZBM w serwisie społecznościowych Facebook.

[Do góry]

Prace budowlane wokół siedziby ZBM

Opublikowany 29 listopada 2017 kategoria Aktualności

Informujemy, że wokół siedziby Zarządu Budynków Miejskich, Al. Wojska Polskiego 4a trwają prace budowlane. W związku z tym występują między innymi okresowe wyłączenia dostępności parkingu.

Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i przepraszamy za utrudnienia.

[Do góry]