WMN Przegląd ciągów komunikacyjnych, suszarni, rowerowni

Opublikowany 26 lipca 2016 kategoria Aktualności Aktualności WM

Informuję o zbliżającym się przeglądzie piwnicznych ciągów komunikacyjnych, suszarni, rowerowni.

Dokonujący kontroli: Dominika Sobieniak,Michał Liszka

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

02.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy os. Pawlikowskiego 5

03.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bocznej 5-9,11

04.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszarowej 1-3,4

04.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 15,18

05.08.2016

12:30–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy os. Powstańców Śląskich 1

08.08.2016

13:30–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy os. Sikorskiego 1

09.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piaskowej 5

10.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Męczenników Oświęcimskich 40

10.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szeptyckiego 11 i Garncarskiej 5

10.08.2016

13:00–15:00 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców 2A

Kontakt:

mliszka@zbmzory.pl

dsobieniak@zbmzory.pl

Zmiana ceny wody i ścieków od 01.05.2016

Opublikowany 11 kwietnia 2016 kategoria Aktualności

Zgodnie z treścią Art.24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.139) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. informuje, iż została wprowadzona nowa taryfa obowiązująca na terenie gminy Żory i gminy Jastrzębie Zdrój w ulicy: Osińskiej i Myśliwskiej na okres: od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.

 1. Wysokość ceny za dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka
miary
Cena
netto
Cena
z VAT
1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług zł/m3 5,10 5,51

 

2. Wysokość ceny za odprowadzanie ścieków komunalnych.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka
miary
Cena
netto
Cena
z VAT
1 Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług zł/m3 7,81 8,43

 

Zmiany cen obowiązują od 01.05.2016

 

[Do góry]