Dział Techniczny

tel. 32  43 56 344 numer wewnętrzny 61

e-mail: zbm@zbmzory.pl

Informator Działowy

Do podstawowych zdań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach należy: gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, w tym socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych na terenie Żor, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez zapewnianie lokali socjalnych oraz lokali zamiennych.