Dział Administracji

44- 240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4 a

pokój nr 17

32 435 63 44 wew. 31 / 32

administracja@zbmzory.pl

Realizuje zadania związana z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Żory w szczególności w zakresie:

 • kompleksowej obsługi najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowych
 • przekazywanie i przejmowanie mieszkań
 • współpracy z KMP, PSP, MOPS oraz innymi jednostkami miejskimi w zakresie dot. najemców
 • współpracy z gestorami mediów oraz innymi podmiotami w zakresie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • korespondencji z najemcami
 • odczytów liczników mediów
 • wizji administrowanych zasobów
 • nadzoru nad utrzymaniem czystości administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich posesji oraz przynależnych terenów zielonych
 • nadzoru nad „ akcją zima” w zasobach Zarządu Budynków Miejskich
 • obsługa monitoringu wizyjnego

oraz

 • prowadzi sprawy dotyczące osób skierowanych do Zarządu Budynków Miejskich na prace społecznie użyteczne
 • współpracuje z ubezpieczycielami w zakresie likwidacji szkód

 Informator Działowy

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Imię i nazwisko

Kontakt

Zakres zadań:

Anna Mierzchała

32 435 63 44 wew. 30

amierzchala@zbmzory.pl

administracja@zbmzory.pl

Kierownik Działu Administracji

Elżbieta Surdacka

32 435 63 44 wew. 31

esurdacka@zbmzory.pl

administracja@zbmzory.pl

 • Zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych,
 • sprawy lokatorskie:  rejony: Al. Wojska Polskiego 23, Rój -ul. Gwarków, ul. Bażancia 40A, Zachód – ul. Widok 2, ul. Wodzisławska 70, Rogoźna – ul. Wodzisławska 160,
 • korespondencja z najemcami,
 • odczyty wodomierzy, ciepłomierzy, współpraca z konserwatorami oraz podwykonawcami, współpraca z KMP oraz ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód, praca w terenie,
 • obsługa monitoringu

Andrzej Łęgosz

32 435 63 44 wew. 31

alegosz@zbmzory.pl

administracja@zbmzory.pl

 • Zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych, użytkowych;
 • sprawy lokatorskie – rejony: Kleszczówka (ul. Boczna,ul. Fabryczna, , ul. Miarki, ), Rowień (ul. Rybnicka),  Śródmieście (ul. Kolejowa, ul. Dworcowa 7, ul. Pszczyńska 9, ul. Szeptyckiego 14, ul. Szeroka 8, ul. Biskupa 38, ul. Kościuszki 22, Sikorskiego ( ul. Promienna 5, 7),
 • sprawy lokali użytkowych: targowisko miejskie przy ul. Folwareckiej , ul. Wodzisławska 1, Gwarków 22a, Gwarków 3, Rynek 18 ul. Męczenników Oświęcimskich – Centrum Przesiadkowe, budynek byłego GS ), ul. Ogrodowa – amfiteatr, Baranowice- ul. Zamkowa 85
 • korespondencja z najemcami
 • odczyty wodomierzy, ciepłomierzy,
 • współpraca z konserwatorami oraz podwykonawcami,
 • praca w terenie,
 • obsługa monitoringu.

Kamila Simkiewicz

32 435 63 44 wew. 32

ksimkiewicz@zbmzory.pl

administracja@zbmzory.pl

 • Zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych,
 • sprawy lokatorskie:
 • lokale Gminy w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych,
 • lokale Gminy w zasobach SM Nowa i SM Żory,
 • korespondencja z najemcami,
 • odczyty wodomierzy, ciepłomierzy,
 • współpraca z konserwatorami oraz podwykonawcami
 • sprawy związane z utrzymaniem czystości na budynkach administrowanych przez ZBM,
 • sprawy związane z pracami społecznie – użytecznymi,
 • praca w terenie.