Zasady korespondencji poprzez e-mail

Zgodnie z obowiązującą instrukcja w sprawie korzystania z poczty elektronicznej zawiadamiamy, że przesłana na adres służbowy ZBM poczta elektroniczna może być rozpatrywana pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów

  • winna zawierać Imię i nazwisko osoby piszącej
  • powinna zawierać adres

W przypadku odebrania wiadomości nie spełniającej ww. wymogów sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Oświadczenie

Osoby, które złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail), mogą otrzymywać w ten sposób informacje zawierające dane osobowe. W tym przypadku załączniki zawierające dane zostaną zaszyfrowane, a hasło dostępowe zostanie udostępnione inną drogą niż e-mail.