NAJEM MIESZKANIA

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o:

 • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
 • najem lokalu zamiennego
 • adaptację powierzchni lokalu
 • zamianę lokalu mieszkalnego
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy
 • najem lokalu w programie „Z przyszłością w Żorach”

1. WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

pozwala ubiegać się o:

 • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Żory
 • najem lokalu w programie „Z przyszłością w Żorach
 • najem lokalu zamiennego
 • adaptację powierzchni lokalu
 • zamianę lokalu mieszkalnego

2. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE I PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

pozwala ubiegać się o:

 • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy

3. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 • Obowiązujący wzór deklaracji o wysokości dochodów

4. zaświadczenie o dochodach

 • Obowiązujący wzór zaświadczenia o dochodach

5. Oświadczenie o stanie majątkowym

 • Obowiązujący wzór oświadczenia o stanie majątkowym

ADMINISTRACJA

 • Obowiązujące druki oświadczeń związane z zajmowaniem mieszkań w zasobach Gminy Miejskiej Żory
 • Zgłoszenie naruszenia regulaminu porządku domowego
 • wnioski o zmianę naliczeń
 • prośba o rozłożenie zaległości na raty

adm1. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu – aktualizacja

 • Osoby zamieszkałe w lokalach są zobowiązane informować administratora o każdej zmianie ilości osób

 

adm2. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu – zasiedlenie lokalu

 • Osoby rozpoczynające zamieszkiwanie w lokalu są  zobowiązane do złożenia oświadczenia o iloiści osób zamieszkałych w lokalu

adm3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail)

 • Obowiązujący wzór oświadczenia o zgodzie na kontakt poprzez SMS

adm4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczanie korespondencji do skrzynek pocztowych

 • Obowiązujący wzór oświadczenia w sprawie sposobu doręczania korespondencji

adm5. zgłoszenie naruszenia regulaminu porządku domowego

 • formularz zgłoszenia naruszenia regulaminu porządku domowego.

adm6.wniosek o zmianę prognozy składnika naliczeń (centralne ogrzewanie)

 • Dotyczy zmiany wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie

 

adm7.Prośba o wyrażenie zgody na zameldowanie

 • Dotyczy zameldowania w lokalu

 

adm8.Prośba o ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI NA RATY

 • Druk prośby w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. Umożliwia rozłożenie spłaty zadłużenia w dogodnych ratach.

 

MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 • wzory pism dla właścicieli mieszkań

wmn1.Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (opłaty za odbiór śmieci)

 • Dane zamieszczone w oświadczeniu służyć będą wypełnieniu obowiązku nałożonego na właścicieli lokali, w sprawie: „wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”

 

wmn2.wniosek ogólny (właściciele mieszkań)

 • Wniosek ogólny dla właścicieli mieszkań

 

wmn3.wniosek o zmianę prognozy składnika naliczeń (centralne ogrzewanie)

 • Dotyczy zmiany wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie

 

TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY UL. FOLWARECKIEJ

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe dokumenty dotyczace targowiska miejskiego przy ul. Folwareckiej w Żorach:

 • regulamin targowiska

REGULAMIN TARGOWISKA PRZY UL. FOLWARECkIEJ W ŻORACH

 • Załącznik do Uchwały Nr 580/XLV/22 Rady Miasta Żory z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ul. Wodzisławska 1

Dokumenty dotyczace budynku w Żorach, ul. Wodzisławska 1

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Żory, ul. Wodzisławska 1

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku 6-kondygnacyjnego użyteczności publicznej położonego w Żorach, przy ul. Wodzisławskiej 1

Oświadczenie  o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – Żory, ul. Wodzisławska 1

 • Oświadczenie – druk / do samodzielnego wydrukowania