NAJEM MIESZKANIA

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o:

 • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
 • najem lokalu zamiennego
 • adaptację powierzchni lokalu
 • zamianę lokalu mieszkalnego
 • wstąpienie w stosunek najmu
 • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy

WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

pozwala ubiegać się o:

 • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
 • najem lokalu zamiennego
 • adaptację powierzchni lokalu
 • zamianę lokalu mieszkalnego
 • wstąpienie w stosunek najmu

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE I PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

pozwala ubiegać się o:

 • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 • Obowiązujący wzór deklaracji o wysokości dochodów

zaświadczenie o dochodach

 • Obowiązujący wzór zaświadczenia o dochodach

NAJEM MIESZKANIA

OŚWIADCZENIA:

 • Obowiązujące druki oświadczeń związane z zajmowaniem mieszkań w zasobach Gminy Miejskiej Żory

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu – aktualizacja

 • Osoby zamieszkałe w lokalach są zobowiązane informować administratora o każdej zmianie ilości osób

 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu – zasiedlenie lokalu

 • Osoby rozpoczynające zamieszkiwanie w lokalu są  zobowiązane do złożenia oświadczenia o iloiści osób zamieszkałych w lokalu

Oświadczenie o stanie majątkowym

 • Obowiązujący wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail)

 • Obowiązujący wzór oświadczenia o zgodzie na kontakt poprzez SMS

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczanie korespondencji do skrzynek pocztowych

 • Obowiązujący wzór oświadczenia w sprawie sposobu doręczania korespondencji

NAJEM MIESZKANIA

PROŚBY / WNIOSKI :

 • wzory pism związane z najmem lokalu

Prośba o wyrażenie zgody na zameldowanie

 • Dotyczy zameldowania w lokalu

 

Prośba o ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI NA RATY

 • Druk prośby w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. Umożliwia rozłożenie spłaty zadłużenia w dogodnych ratach.

 

MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 • wzory pism dla właścicieli mieszkań

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (opłaty za odbiór śmieci)

 • Dane zamieszczone w oświadczeniu służyć będą wypełnieniu obowiązku nałożonego na właścicieli lokali, w sprawie: „wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości”

 

wniosek ogólny (właściciele mieszkań)

 • Wniosek ogólny dla właścicieli mieszkań