Informacje dla najemców

 

Zawieranie umów najmu po zgonie lub wyprowadzeniu się najemców

Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty: 1/ pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami, 2/ odpis skrócony aktu...

NOWE DRUKI WNIOSKÓW W SPRAWIE NAJMU LOKALI

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, najem lokalu zamiennego,
adaptację powierzchni lokalu,
zamianę lokalu mieszkalnego,
wstąpienie w stosunek najmu,
przedłużenie na kolejny okres terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego,
ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Gwarków 24 – przerwy w dostawie prądu do mieszkań

W związku z remontem instalacji po pożarze, w dniach 07.04.2021 do 09.04.2021 nastąpią przerwy w dostawie prądy do mieszkań.

ul. Fabryczna, ul. Piaskowa

Awaria sieci wodociągowej – możliwe przerwy w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii.

Gwarków 24 – można podgrzać wodę i posiłek w budynku Gwarków 22

Możliwość skorzystania z prądu i podgrzania posiłków lub zagotowania wody (w budynku Gwarków 22/ pom. sprzątaczek/ parter/) Dostęp zgodnie z harmonogramem

NOWE DRUKI WNIOSKÓW W SPRAWIE NAJMU LOKALI

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, najem lokalu zamiennego,
adaptację powierzchni lokalu,
zamianę lokalu mieszkalnego,
wstąpienie w stosunek najmu,
przedłużenie na kolejny okres terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego,
ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

DODATKOWE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zarządu Budynków Miejskich

32 43 56 344

44 - 240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a