Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Miejskich