Zgłaszanie awarii elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, obsługa kominiarska, obsługa ślusarska

p. Adres Wspólnoty Mieszkaniowej Konserwator Telefon
1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Męczenników Ośw. 42 w Żorach
a/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 509-224-395
b/ 508-573-549
c/ 798-549-575
d/ 695-368-916
2. Wspólnota Mieszkaniowa
os. Sikorskiego 9 M
a/ kominiarz – Czesław Godziek
b/ wod-kan, co. i gaz – Paweł Kaczmarczyk
a/ 505-235-301
b/ 508-573-549
3. Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach
a/ wod,kan,co i gaz – Zbignew Sas
b/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
c/ alarm – SEZAM Żory
d/ ochrona fizycznaGPF Zabrze
e/ winda – Bogdan Urbańczyk
f/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
g/ drzwi automatyczne – Czesław Kotusz
h/ ślusarz – Grzegorz Sobik
i/ odśnieżanie dróg – Grzegorz Sobik
a/ 606-253-016
b/ 509-224-395
c/ 32-4343-977
d/577-444-195
e/ 504-464-666
f/ 798-549-575
g/ 607-295-408
h/ 695-368-916
i/ 695-368-916
4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Koszarowa 4 w Żorach
a/ konserwacje wod,kan,co,gaz, Z. Sas
b/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
c/ ślusarz – Grzegorz Sobik
d/ elektryk – CZERNY – Arkadiusz Czerny
a/ 606-253-016
b/ 798-549-575
c/ 695-368-916
d/ 509-224-395
5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Koszarowa 1-3 w Żorach
a/ elektryka –CZERNY – Arkadiusz Czerny
b/ wod,kan,co i gaz – Zbigniew Sas
c/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 509-224-395
b/ 606-253-016
c/ 798-549-575
d/ 695-368-916
6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy os. Sikorskiego 1 w Żorach
a/ kominiarz – Czesław Godziek
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
e/ domofony – Piotr Zając
a/ 505-235-301
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
e/ 723-522-995
7. Wspólnota Mieszkaniowa
os. Powstańców Śl. 1 w Żorach
a/ elektryka– CZERNY – Arkadiusz Czerny
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 509-224-395
b/ 508-573-549
c/ 798-549-575
d/ 695-368-916
8. Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Powstańców 2A w Żorach
a/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 509-224-395
b/ 508-573-549
c/ 798-549-575
d/ 695-368-916
9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
os. Pawlikowskiego 5 w Żorach
a/ konserwacje wod,kan,co,gaz Z.Sas
b/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
c/ ślusarz – Grzegorz Sobik
d/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
a/ 606-253-016
b/ 798-549-575
c/ 695-368-916
d/509-224-395
10. Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Szeptyckiego 11 i Garncarskiej 5
w Żorach
a/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 509-224-395
b/ 508-573-549
c/ 798-549-575
d/ 695-368-916
11. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Brzozowej 17-43 w Żorach
a/ kominiarz – Czesław Godziek
b/ konserwacje: wod, kan, co, gaz, elektryka – SIS Service
c/ centralne ogrzewanie-Grabiec
d/ domofony – Piotr Zając
e/ odśnieżanie dróg – Grzegorz Sobik
a/ 505-235-301
b/ 32-4359-120
660-762-937
c/ 502-758-863
d/ 723-522-995
e/ 695-368-916
12. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Boczna 5-9 w Żorach
a/ kominiarz – Paweł Kaczmarczyk
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryka ––CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 508-573-549
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
13. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Boczna 11 w Żorach
a/ kominiarz – Paweł Kaczmarczyk
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 508-573-549
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
14. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Męczenników Oświęcimskich 40
w Żorach
a/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryka – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 798-549-575
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
15. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Moniuszki 26 w Żorach
a/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
b/ wod,kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryk – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
a/ 798-549-575
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
16. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Strażackiej 24 w Żorach
a/ kominiarz – Czesław Godziek
b/ wod,kan,co i gaz – Zbigniew Sas
c/ elektryk – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
e/ odśnieżanie dróg – Grzegorz Sobik
a/ 505-235-301
b/ 606-253-016
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
e/ 695-368-916
17. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Aleje Wojska Polskiego 21 w Żorach
a/ kominiarz – Wojciech Kaczmarczyk
b/ wod-kan,co i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryk – CZERNY – Arkadiusz Czerny
d/ ślusarz – Grzegorz Sobik
e/ azart – Piotr Zając
f/ odśnieżanie dróg – Grzegorz Sobik
a/ 798-549-575
b/ 508-573-549
c/ 509-224-395
d/ 695-368-916
e/ 723-522-995
f/ 695-368-916
18. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Piaskowej 5 w Żorach
a/ kominiarz – Czesław Godziek
b/ wod-kan, co. i gaz – Paweł Kaczmarczyk
c/ elektryka,ślusarstwo – SIS Service
a/ 505-235-301
b/ 508-573-549
c/ 660-762-937
32 4359512

.