Dział Windykacji

Dział Windykacji odpowiada za wyegzekwowanie niezapłaconych należności Gminy Miejskiej Żory – Zarządu Budynków Miejskich:

 • należności czynszowych i świadczeń (media)
 • odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego
 • należności z tytułu wystawionych faktur
 • odsetek ustawowych

Dział Windykacji wszczyna postępowania w sprawach o eksmisję.

Dział Windykacji odpowiada za wyegzekwowanie należności Wspólnot Mieszkaniowych, które nie zostały zapłacone przez właścicieli lokali.

Pracownicy Działu Windykacji obsługują również system monitoringu wizyjnego, współpracując w tym zakresie z Komendą Miejską Policji w Żorach.

Zakres działań:

procedury windykacyjne:

 • wezwania do zapłaty
 • wypowiedzenia umów najmu z powodów zadłużenia
 • rejestr dłużników
 • system informowania o zaległości poprzez SMS
 • ugody na spłatę zaległości w ratach
 • odroczenia terminów zapłaty
 • ustalenie miejsca zamieszkania dłużników

procedury sądowe

 • sprawy sądowe w sprawach o zapłatę
 • sprawy sądowe w sprawach o eksmisję
 • postępowania spadkowe
 • mediacje (próby ugodowe)
 • licytacje nieruchomości

procedury egzekucyjne

 • wnioski egzekucyjne kierowane do egzekucji poprzez Komornika Sądowego
 • licytacje nieruchomości

Wszystkich którzy posiadają zaległości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Windykacji.

W czasie rozmowy może zostać ustalony dogodny sposób spłaty zadłużenia.

telefon: . 32 435 63 44 numer wewnętrzny  22

e-mail: windykacja@zbmzory.pl (obowiązują zasady korespondencji e-mail)

adres: ZBM, Al. Wojska Polskiego 4 A , pokój nr 9

Informator Działowy

DZIAŁ WINDYKACJI
Imię i nazwisko Kontakt

Krzysztof Chrobasik

Kierownik Działu Windykacji

Administrator Systemu Informatycznego

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4 a,
pokój nr 9
32 435 63 44 wew. 22

windykacja@zbmzory.pl

 kchrobasik@zbmzory.pl
administrator.systemu@zbmzory.pl

Ewa Rawska

Windykacja należności ZBM
– wezwania do zapłaty
– wypowiedzenia umów
Mediacje
Windykacja należności Wspólnot Mieszkaniowych
Postępowania sądowe o eksmisję
Postępowania sądowe o zapłatę
Postępowania spadkowe
Postępowania egzekucyjne

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4 a,
pokój nr 9
32 435 63 44 wew. 22

windykacja@zbmzory.pl

 erawska@zbmzory.pl

Dorota Szlachta

Windykacja należności ZBM
– wezwania do zapłaty
– wypowiedzenia umów
Mediacje
Windykacja należności z tytułu faktur, odszkodowań, szkód.
Postępowania sądowe o eksmisję
Postępowania sądowe o zapłatę
Postępowania spadkowe
Zabezpieczanie monitoringu

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4 a,
pokój nr 9
32 435 63 44 wew. 22

windykacja@zbmzory.pl 

dszlachta@zbmzory.pl