lokale użytkowe

Jak wynająć lokal użytkowy od Gminy Miejskiej Żory?

Jak wynająć lokal użytkowy od Gminy Miejskiej Żory?

Informacje o wolnych lokalach użytkowych Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie. Zgodnie z przepisami, przed ogłoszeniem przetargu na najem...

Jak wynająć lokal użytkowy od Gminy Miejskiej Żory?

Jak wynająć lokal użytkowy od Gminy Miejskiej Żory?

Informacje o wolnych lokalach użytkowych

Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie. Zgodnie z przepisami, przed ogłoszeniem przetargu na najem lokalu, jesteśmy zobowiązani podać do publicznej wiadomości informację z wykazem nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie możliwe jest wszczęcie procedury zmierzającej do wyłonienia nowego najemcy (publikowane jest ogłoszenie o przetargu z danymi dot. lokalu, daty i miejsca przetargu). Ogłoszenie to również podaje się do publicznej wiadomości.

Wynajem lokali użytkowych w Żorach

Wolne lokale użytkowe w Żorach wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Budynków Miejskich.

Uczestnictwo w przetargu

Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty i oświadczenia:

Wadium

Ponadto oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium osoby wygrywającej przetarg wlicza się w należności czynszowe, pozostałym oferentom wadium jest zwracane.

Umowa najmu

Umowy najmu na lokal użytkowy zawierane są na czas określony, tj. na 3 lata. Na wniosek najemcy umowy mogą być przedłużone na kolejny okres.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat wynajmu lokali użytkowych w Żorach można uzyskać w Zarządzie Budynków Miejskich, 44-240 Żory Al. Wojska Polskiego 4a, , tel. 32 43 56 344 wewnętrzny 42 / e-mail: lokalowy@zbmzory.pl

 

ubiegający się o mieszkanie

Informacje dla osób starających się o uzyskanie mieszkania w zasobach Gminy Miejskiej Żory  - Zarządu Budynków Miejskich

Wykazy nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczone na wynajem

przetargi / zapytania o cenę

Zamówienia publiczne. Procedury przetargowe. Zapytania o cenę.

zbywanie nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

właściciele mieszkań

Informacje dla właścicieli mieszkań w administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich wspólnotach mieszkaniowych nieruchomości

najemcy mieszkań

Informacje dla najemców mieszkań komunalnych

h

Dokumenty do pobrania

Dokumenty / Wzory / Formularze

zainteresowani wynajęciem lokalu użytkowego

Informacje dla zainteresowanych wynajęciem lokalu użytkowego, boksu na targowisku

Regulamin porządku domowego

 

Obowiązujący każdego mieszkańca regulamin porządku domowego.

Zgłaszanie awarii

LOKALE KOMUNALNE

Informacja o rejonach, numer telefonu do obsługi technicznej budynku - wykonawcy nadzorującego instalacje techniczne w budynku

Zgłaszanie awarii

LOKALE WŁASNOŚCIOWE

Informacja o rejonach, numer telefonu do obsługi technicznej budynku - wykonawcy nadzorującego instalacje techniczne w budynku

ADRES

44 -240 ŻORY

Al. Wojska Polskiego 4 A

czas pracy

PONIEDZIAŁEK: 7:00 DO 15.00

WTOREK:  7.00 DO 16.00

ŚRODA:  7:00 DO 15.00

CZWARTEK: 7:00 DO 15.00

PIĄTEK :  7.00 DO 14.00

SOBOTA / NIEDZIELA : ZAMKNIĘTE

KONTAKT

tel. 32  43 56 344

e-mail: zbm@zbmzory.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: ZBMZory

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-23845-84719-VHFAH-28

INFORMACJE

KONTO BANKOWE