lokale użytkowe

 

Zawieranie umów najmu po zgonie lub wyprowadzeniu się najemców

Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty: 1/ pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami, 2/ odpis skrócony aktu...

Jak wynająć lokal użytkowy z Gminnego Zasobu Lokalowego

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z GMINNEGO ZASOBU LOKALOWEGO Wolne lokale użytkowe wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie...

Informacja dotycząca możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Gminie Miejskiej Żory

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ ŻORY Co należy zrobić, kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę, jakie kryteria obowiązują w naszej gminie, gdzie należy się zgłosić. Prawo do wnioskowania o lokal...

Wynajem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.1388.2021 Z DNIA 29.10.2021r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1372 z p. zm.) art. 20 pkt 2,...

PWIK ŻORY zmienia taryfę ciepła od 01 października 2021

Zawiadamiamy, że 31.08.2021r. Zarząd PWIK Żory Sp. z o. o. podjął decyzję o zmianę Taryfy dla ciepła z dniem 01.10.2021r.
Więcej informacji w rozwinięciu

Jak wynająć lokal użytkowy z Gminnego Zasobu Lokalowego

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z GMINNEGO ZASOBU LOKALOWEGO Wolne lokale użytkowe wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie...

Wynajem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.1388.2021 Z DNIA 29.10.2021r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1372 z p. zm.) art. 20 pkt 2,...

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Przypominamy, że od dzisiaj tj 24 marca do 11 kwietnia wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się. Nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Prosimy o pozostanie w domach. Zabronione jest gromadzenie się na...

DODATKOWE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zarządu Budynków Miejskich

32 43 56 344

44 - 240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a