Informacje o wolnych lokalach użytkowych

Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie. Zgodnie z przepisami, przed ogłoszeniem przetargu na najem lokalu, jesteśmy zobowiązani podać do publicznej wiadomości informację z wykazem nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie możliwe jest wszczęcie procedury zmierzającej do wyłonienia nowego najemcy (publikowane jest ogłoszenie o przetargu z danymi dot. lokalu, daty i miejsca przetargu). Ogłoszenie to również podaje się do publicznej wiadomości.

Wynajem lokali użytkowych w Żorach

Wolne lokale użytkowe w Żorach wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Budynków Miejskich.

Uczestnictwo w przetargu

Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty i oświadczenia:

Wadium

Ponadto oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium osoby wygrywającej przetarg wlicza się w należności czynszowe, pozostałym oferentom wadium jest zwracane.

Umowa najmu

Umowy najmu na lokal użytkowy zawierane są na czas określony, tj. na 3 lata. Na wniosek najemcy umowy mogą być przedłużone na kolejny okres.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat wynajmu lokali użytkowych w Żorach można uzyskać w Zarządzie Budynków Miejskich, 44-240 Żory Al. Wojska Polskiego 4a, , tel. 32 43 56 344 wewnętrzny 42 / e-mail: lokalowy@zbmzory.pl