PWIK ŻORY zmienia taryfę ciepła od 01 października 2021

Zawiadamiamy, że 31.08.2021r. Zarząd PWIK Żory Sp. z o. o. podjął decyzję o zmianę Taryfy dla ciepła z dniem 01.10.2021r. Zmianie ulega cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła, cena nośnika ciepła, stawki opłat za usługi przesyłowe stałe i zmienne. Ceny i stawki...
Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków

Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków

Zawiadamiamy, że od 01.06.2020 r. zmianie ulega stawka za odprowadzanie ścieków. Zmiana została przeprowadzona na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Żory przez okres 3 lat taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe naliczenia...