Zawiadamiamy, że 31.08.2021r. Zarząd PWIK Żory Sp. z o. o. podjął decyzję o zmianę Taryfy dla ciepła z dniem 01.10.2021r.

Zmianie ulega cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła, cena nośnika ciepła, stawki opłat za usługi przesyłowe stałe i zmienne.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01.10.2021r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaje cen i stawek opłatRodzaje cen i stawek opłatJednostki miaryCena nettoCena z VAT
Cena za zamówioną moc cieplnąopłata stałazł/kW/rok123,20838151,54631
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplnąopłata stałazł/kW/m-c10,2673712,62887
Cena ciepłaopłata zmiennazł/GJ28,0334,48
Cena nośnika ciepłaopłata zmiennazł/m³17,5321,56
Stawki opłat za usługi przesyłowe:opłata stałazł/kW/rok47,1867858,03974
Stawki opłat za usługi przesyłowe:opłata stałazł/kW/m-c3,932234,83664
Stawki opłat za usługi przesyłowe:opłata zmiennazł/GJ13,2716,32

Podano, że główną przyczyną zmiany jest wysoki wzrost cen ciepła i gazu pozyskiwanego z rynku przez PWiK Żory Sp. z o. o.