Wynajem lokalu użytkowego – Żory, ul. Rybnicka 249

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050 338.2022 Z DNIA 4.03.2022r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z p. zm....