OGŁOSZENIE ZAMIANA

Najemcy lokali posiadający w gminnym zasobie mieszkaniowym umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony, a są zainteresowani zamianą zajmowanego obecnie lokalu na lokal mieszkalny z możliwością jego wykupu mogą skorzystać z oferty dokonania zamiany na wolny lokal...
Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków

Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków

Zawiadamiamy, że od 01.06.2020 r. zmianie ulega stawka za odprowadzanie ścieków. Zmiana została przeprowadzona na podstawie obowiązującej na terenie Gminy Żory przez okres 3 lat taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe naliczenia...