Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z Centrum Przesiadkowego przy ul. Męczenników Oświęcimskich 20A w Żorach.

Regulamin obowiązuje na podstawie uchwały nr 688/LIII/23 Rady Miasta Żory z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Centrum Przesiadkowego przy ul. Męczenników Oświęcimskich 20A w Żorach