Informacja w sprawie budynku w Żorach ul. Sokola 2, 4, 6

Opublikowany 18 lipca 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

Informujemy, iż ZBM w Żorach rozpocznie czynności związane z zasiedlaniem budynku przy ul. Sokolej 2, 4, 6 w Żorach z chwilą, kiedy budynek zostanie nam przekazany w administrowanie wraz z dokumentacją. O terminie zgłoszenia się do ZBM Żory przyszli najemcy zostaną natychmiast zawiadomieni telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

WAŻNE dot. osób, które zostały wylosowane do wyboru mieszkania w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”, a posiadają prawo własności do lokalu położonego w miejscowości pobliskiej.

Opublikowany 19 czerwca 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

Informujemy, iż z dniem 21 kwietnia 2019 r., nastąpiła zmiana przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, między innymi zmieniła się definicja „pobliskiej miejscowości”.

Ważne jest to dla osób, które dokonały już wyboru mieszkania, lub jeszcze czekają na wybór w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”, a posiadają prawo własności do lokalu mieszkalnego lub domu nie tylko w Gminie Żory, ale również w powiatach graniczących .

Osoby, których zmiana ta może dotyczyć proszeni są o kontakt z Działem Lokalowym ZBM w Żorach, al. Wojska Polskiego 4a, 

pok. nr 7 osobiście lub telefonicznie tel. 0 32 43 56 464 wew. 37, 41.

art. 2 ust. 1 pkt 135 cyt. powyżej ustawy:

Definicja pobliskiej miejscowości – należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal lub w powiecie graniczącym z tym powiatem.

[Do góry]

PROMIENNA 5 – AWARIA TV

Opublikowany 7 czerwca 2019 kategoria Strona Główna

Zarząd Budynków Miejskich informuje, że przy ul. Promiennej 5 w Żorach w dniu 06-06-2019 r. została uszkodzona przez piorun instalacja teletechniczna, w tym zasilacze, w związku z powyższym nie będzie możliwości korzystania z TV do chwili wymiany zamówionych urządzeń.

Tagi:

[Do góry]