Wzór umów najmu

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi wzorami umów oraz obowiązującą treścią regulaminu porządku domowego oraz regulaminu korzystania z hali garażu podziemnego, które dotyczą programu „Z przyszłością w Żorach”:

Wzór umowa najem lokalu

Załącznik nr 1 do umowy_regulamin porządku domowego

Załącznik nr 2 do umowy_regulamin wykonania robót_wykończeniowych

Wzór umowa miejsca postojowe

Załącznik  nr 1 do umowy najmu miejsca postojowego _Regulamin korzystania z hali garażu podziemnego

Wzór umowy i regulaminy dotyczące lokali mieszkalnych w budynku przy al. Armii Krajowej 31