Działy ZBM

  • Dział Administracji (obsługa najemców, odczyty podzielników, zasiedlanie i przejmowanie mieszkań oraz lokali użytkowych, obsługa osób odrabiających, sprawy związane z utrzymaniem czystości posesji, nadzorowanie przestrzegania regulaminu porządku domowego)
  • Dział Lokalowy (zawieranie umów najmu i przedłużenia ważności umów najmu, zamiany lokali, przetargi na lokale użytkowe, lista osób oczekujących na wskazanie lokalu)
  • Dział Techniczny (stan techniczny lokali, remonty, przetargi, przeglądy, naprawy, inwestycje, budowy)
  • Dział Windykacji (obsługa dłużników, rozkładanie zaległości na raty, odraczanie terminów zapłaty, postępowania sądowe i egzekucyjne, wypowiadanie umów najmu, nadzór nad systemem monitoringu)