Dział Administracji

  • kompleksowa obsługa najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • prowadzenie korespondencji z najemcami lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
  • współpraca z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących najemców,
  • system informowania poprzez sms, e-mail, o odczytach wody i innych sprawach dotyczących najmowanych lokali mieszkalnych,
  • odczyty liczników mediów,
  • prowadzenie spraw dotyczących skazanych odrabiających wyrok w ZBM,
  • wizje administrowanych przez ZBM zasobów,
  • sprawy związane z przejmowaniem i przekazywaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • sprawy związane z utrzymaniem czystości administrowanych przez ZBM posesji.

Informator działowy

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Imię i nazwisko Kontakt
Anna Mierzchała
Kierownik
44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4a,
pokój nr 17
32 435 63 44 wew. 30
administracja@zbmzory.pl
amierzchala@zbmzory.pl

 

Elżbieta Surdacka

Sprawy lokatorskie:
– Al. Wojska Polskiego,
– ul. Gwarków,
– ul. Bażancia 40A,
– os. Sikorskiego 9M,
– ul. Widok 2,
– ul. Wodzisławska 70,
– ul. Wodzisławska 160

– zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych,
– lokale Gminy w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych,
– lokale Gminy w zasobach SM Nowa i SM Żory,
– prośby o zameldowanie,
– oświadczenia o ilości osób przebywających w lokalu,
– oświadczenia dotyczące dostarczania korespondencji,
– zgody na kontakt telefoniczny, SMS, e-mail,
– odczyty wodomierzy, ciepłomierzy,
– sprawy osób odrabiających wyroki
– praca w terenie

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4a,
pokój nr 17
32 435 63 44 wew. 31
administracja@zbmzory.pl
esurdacka@zbmzory.pl

 

Andrzej Łęgosz
Referent

Sprawy lokatorskie:
– ul. Zamkowa
– ul. Pszczyńska 9
– ul. Szeptyckiego 14
– ul. Dworcowa 7
– ul. Szeroka 8
– ul. Kolejowa
– ul. Promienna
– ul. Boczna
– ul. Fabryczna
– ul. Brzozowa
– ul. Miarki
– ul. Piaskowa
– ul. Rybnicka
– ul. Biskupa 38
– ul. Kościuszki 22
– ul. Moniuszki 26
– Centrum Przesiadkowe

– sprawy lokali użytkowych,
– zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych, użytkowych,
– lokale Gminy w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w Śródmieściu,
– prośby o zameldowanie,
– oświadczenia o ilości osób przebywających w lokalu,
– oświadczenia dotyczące dostarczania korespondencji,
– zgody na kontakt telefoniczny, SMS, e-mail,
– odczyty wodomierzy, ciepłomierzy,

– targowiska miejskie
– praca w terenie.

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4a,
pokój nr 17
32 435 63 44 wew. 31
administracja@zbmzory.pl
alegosz@zbmzory.pl

 

Kamila Simkiewicz
Inspektor

– zasiedlanie oraz przejmowanie lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBM
– sprawy związane z rozliczaniem wywozu odpadów komunalnych z zasobu ZBM,
– prośby o zameldowanie,
– oświadczenia o ilości osób przebywających w lokalu,
– oświadczenia dotyczące dostarczania korespondencji,
– zgody na kontakt telefoniczny, SMS, e-mail,
– odczyty wodomierzy, ciepłomierzy,
– sprawy związane z utrzymaniem czystości na budynkach administrowanych przez ZBM,
– praca w terenie.

44- 240 Żory,
Al. Wojska Polskiego 4 a,
pokój nr 17
32 435 63 44 wew. 32
administracja@zbmzory.pl
ksimkiewicz@zbmzory.pl