Działy ZBM

DziałImię i nazwisko pracownikaNr pokojuTelefonE-mail
SEKRETARIATAnna Szelka432 435 63 44 wew. 10zbm@zbmzory.pl
Barbara Godlewska32 435 63 44 wew. 40sekretariat@zbmzory.pl
ADMINISTRACJAAnna Mierzchała1732 435 63 44 wew. 25administracja@zbmzory.pl
Andrzej Łęgosz
Kamila Chmiel
Teresa Honysz
TECHNICZNYJakub Adamczyk1332 435 63 44 wew. 28techniczny@zbmzory.pl
Aleksander Dyrda
Izabela Szwarc
Andrzej Siejok
Grzegorz Rynkiewicz
CZYNSZELudmiła Popiela1832 435 63 44 wew. 29czynsze@zbmzory.pl
Emilia Borowiec
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEWiesława Alsanowska832 435 63 44 wew. 30zp@zbmzory.pl
ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCIMichał Chudoba332 435 63 44 wew. 12wspolnoty@zbmzory.pl
Michał Liszka232 435 63 44 wew. 13
Ewelina Mackiewicz
KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOTMagdalena Andrzejewska1132 435 63 44 wew. 24wspolnoty@zbmzory.pl
Barbara Milerska
Dorota Thiel
KSIĘGOWOŚĆPaulina Liberda1032 435 63 44 wew. 31ksiegowosc@zbmzory.pl
Anna Klaja32 435 63 44 wew. 14
Aneta Smołka
Justyna Sokołowska
Anna Krakowiak
DZIAŁ LOKALOWYMirosława Matuszewska732 435 63 44 wew. 37lokalowy@zbmzory.pl
Izabela Piontek
Agnieszka Mikula
Marek Kożdoń
WINDYKACJAKrzysztof Chrobasik932 435 63 44 wew. 22windykacja@zbmzory.pl
Ewa Rawska
Marta Ligocka
Dorota Szlachta
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHAnna Szelka532 435 64 64 ido@zbmzory.pl