OGŁOSZENIE – możliwość zamiany lokalu

Najemcy lokali posiadający w gminnym zasobie mieszkaniowym umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony i bieżąco opłacają zobowiązania czynszowe, a są zainteresowani zamianą zajmowanego obecnie lokalu na inny lokal mieszkalny z możliwością jego wykupu, mogą...

NOWE DRUKI WNIOSKÓW W SPRAWIE NAJMU LOKALI

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o: najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminynajem lokalu zamiennegoadaptację powierzchni lokaluzamianę lokalu mieszkalnegowstąpienie w stosunek najmuprzedłużenie na kolejny okres, terminu ważności...