Numery telefonów

12 – Kierownik Działu Zarządców

13 – Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości

24 – Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości

22 – Windykacja