Zakres zadań Działu Administracji

  • kompleksowa obsługa najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • prowadzenie korespondencji z najemcami lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
  • współpraca z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących najemców,
  • system informowania poprzez sms, e-mail, o odczytach wody i innych sprawach dotyczących najmowanych lokali mieszkalnych,
  • odczyty liczników mediów,
  • prowadzenie spraw dotyczących skazanych odrabiających wyrok w ZBM,
  • wizje administrowanych przez ZBM zasobów,
  • sprawy związane z przejmowaniem i przekazywaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • sprawy związane z utrzymaniem czystości administrowanych przez ZBM posesji.