Wnioski w sprawie najmu

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory określa uchwała Nr 159/XI/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 września 2019r. w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

Druki i wniosku w sprawie najmu

WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

pozwala ubiegać się o:

  • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
  • najem lokalu zamiennego
  • adaptację powierzchni lokalu
  • zamianę lokalu mieszkalnego
  • wstąpienie w stosunek najmu

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE I PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

pozwala ubiegać się o:

  • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
  • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH