W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, udostępniamy procedurę zgłaszania naruszeń regulaminu porządku domowego.

Procedura zgłaszania naruszeń regulaminu porządku domowego:

Wypełnij formularz:

Pobierz formularz zgłoszenia naruszenia regulaminu porządku domowego ze strony internetowej ZBM: [link do formularza]. W formularzu należy wskazać:

  • dane zgłaszającego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail)
  • opis zdarzenia
  • osobę, która narusza regulamin 
  • czy interweniowała policja w czasie zdarzenia
  • świadków

Dostarcz formularz do administratora:

Wypełniony i podpisany formularz należy jak najszybciej dostarczyć do Zarządu Budynków Miejskich w Żorach u w następujący sposób:

  • Osobiście – adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a
  • Za pośrednictwem poczty

Każde zgłoszenie zostanie niezwłocznie rozpatrzone przez Zarząd Budynków Miejskich. 

Ważne:

Niniejsze zgłoszenie stanowić będzie podstawę do wszczęcia przez Zarząd Budynków Miejskich w Żorach czynności wyjaśniających związanych z naruszeniem regulaminu porządku domowego.

Zgłaszający oświadcza, że ma świadomość i akceptuje fakt, że w przypadku zaistnienia sporu sądowego pomiędzy ZBM, a osobą dopuszczającą się naruszeń przedmiotowego regulaminu, niniejsze zawiadomienie będzie stanowiło podstawę do formułowania przez ZBM twierdzeń faktycznych oraz, że zgłaszający może zostać przesłuchany w charakterze świadka.

Zachęcamy do korzystania z procedury zgłaszania naruszeń regulaminu porządku domowego. Wspólnie możemy zadbać o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Dodatkowe informacje:

 • Regulamin porządku domowego dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej: [link do regulaminu].
 • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami działu administracji Zarządu Budynków Miejskich 32 43 56 344 nr wewnętrzny 31 lub 32