Ważny komunikat dla wszystkich oczekujących na wskazanie mieszkania.
Pracownicy działu Zarządzania Lokalami Gminnymi Zarządu Budynków Miejskich przypominają wnioskodawcom oczekującym na wskazanie mieszkania, o obowiązku przedłożenia do złożonych wniosków mieszkaniowych, dokumentów dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, tj. (poniżej druki):
  1. Deklaracji o wysokości dochodów https://zbmzory.bip.net.pl/?a=2358
  2. Zaświadczenie o wysokości dochodów https://zbmzory.bip.net.pl/?a=2360
Należy udokumentować wysokość dochodów za okres lipiec, sierpień i wrzesień 2023 r.
Uwaga! Należy wykazać faktyczne dochody otrzymane w lipcu, sierpniu, wrześniu 2023 – bez względu na to którego miesiąca wypłata dotyczy.
Termin załatwienia formalności upływa z dniem 31 października bieżącego roku.
Dokument należy dostarczyć do Zarządu Budynków Miejskich w Żorach, Al. Wojska Polskiego 4a / Dział Zarządzania Lokalami Gminnymi.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Lokalami Gminnymi: lokalowy@zbmzory.pl / 32 43 56 344 numer wewnętrzny 42 lub 43