Informujemy, że z dniem 06 maja 2022 r. firma Energosystem Rybnik Sp. z o.o. (Wykonawca) z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej 23 / 25 rozpoczyna w zasobach ZBM prace związane z wymianą wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze odczytywane drogą radiową.

Prosimy o udostępnianie mieszkań w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

W razie nieobecności prosimy o kontakt bezpośredni z przedstawicielami firmy bądź z pracownikami Działu Administracji ZBM.

Informacje dotyczące daty wymiany będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.