Zarząd Budynków Miejskich informuje, że w związku termomodernizacją budynku należy usunąć wszystkie elementy zamontowane na elewacji w tym suszarki i anteny telewizyjne do dnia 05.10.2020. W przypadku pozostawienia urządzeń demontaż zostanie przeprowadzony przez wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Wykonawca i ZBM nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na elewacji urządzenia. Jednoczenie informuję, że będzie wykona zbiorcza instalacja telewizyjna umożliwiająca odbiór bezpłatnej telewizji cyfrowej DVBT lub podłączenie dekodera. Prace będą prowadzone równocześnie z docieplaniem ścian zewnętrznych. Wykonawca robót będzie indywidualnie ustalał z każdym lokatorem termin montażu gniazdka w mieszkaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Technicznego telefon 32 435 64 64 wewnętrzny 28