Tag: zasiedlanie

Informacja dot. zasiedlania budynku przy ul. Orlej 1, 3, 5 i 7 w ramach „Programu z przyszłością w Żorach”

Opublikowany 4 czerwca 2020 kategoria Aktualności Ogłoszenia Strona Główna

Informujemy, iż rozpoczął się proces zasiedlania budynku przy ul. Orlej w Żorach.

Obecnie zapraszane są osoby, które dokonały wyboru mieszkania przy ul. Orlej 1, 5 i 7. Natomiast mieszkania przy ul. Orlej 3 będą zasiedlane od 08 czerwca 2020r.

Ustalamy indywidualnie z każdym najemcą dzień i godzinę zgłoszenia się na budynku przy ul. Orlej. Prosimy zatem o odbieranie telefonów, sprawdzanie poczty mailowej i ewentualny kontakt z Działem Lokalowym ZBM w Żorach, aby móc Państwu przekazać wybrane mieszkania.

W przypadku osób, które dokonały wyboru, a z różnych przyczyn muszą z niego zrezygnować prosimy o przesłanie na adres mailowy ZBM Żory, lokalowy@zbmzory.pl informacji o rezygnacji z mieszkania, podając imię i nazwisko oraz adres wybranego lokalu.

Zasiedlenia budynków w ramach realizacji programu „Z przyszłością w Żorach”

Opublikowany 21 maja 2020 kategoria Aktualności Informacje_dla_mieszkańców Ogłoszenia Strona Główna

INFORMACJA

dot. osób biorących udział w Programie z Przyszłością w Żorach

Osoby, które znalazły się w puli osób wylosowanych (tj. od 1 do 1000), a nie dokonały – przełożyły wybór mieszkania na kolejny etap mogą obecnie skorzystać z wyboru mieszkania spośród lokali będących jeszcze do zasiedlenia w budynku przy ul. Armii Krajowej 31 lub w budynku przy ul. Orlej 1, 3, 5, 7 w Żorach.

W przypadku braku zgłoszeń, w terminie do 25 maja 2020r. osób z grupy wylosowanych, pozostałe lokale do rozdysponowania będą proponowane następnym osobom, które złożyły ankiety, zgodnie z kolejnością daty ich wpływu.

Obecnie kończymy zasiedlanie budynku przy ul. Armii Krajowej 31, natomiast budynek przy ul. Orlej 1, 3, 5 i 7 (bud. Nr 4), będzie zasiedlany po zakończeniu trwających obecnie prac związanych z jego odbiorem, przełom miesiąca maja/czerwca br.

O terminie jego zasiedlania każdy najemca zostanie poinformowany mailowo, bądź telefonicznie. Podamy datę i godzinę zgłoszenia się celem dopełnienia formalności związanych z przekazaniem lokalu.

Kontakt mailowy: lokalowy@zbmzory.pl

Kontakt telefoniczny do Działu Lokalowego ZBM: 32 435 6464 wew. 37, 41, 42.

Zarząd Budynków Miejskich

al. Wojska Polskiego 4a

44-240 Żory

Zasiedlanie lokali w budynku przy ul. Armii Krajowej 31

Opublikowany 25 lutego 2020 kategoria Aktualności Informacje_dla_mieszkańców

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.02.2020 r., w godzinach od 900 do 1700 i 28.02.2020 r.,
od godz. 9
oo do 15oo rozpoczynamy zasiedlanie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 31 w Żorach.

W związku z powyższym prosimy przyszłych najemców tj. osoby, które dokonały rezerwacji mieszkania o zgłoszenie się w tym czasie w budynku, adres jw. celem jego obejrzenia
i ewentualnego
przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym.

Pracownicy Zarządu Budynków Miejskich odpowiedzialni za przekazanie mieszkań będą obecni w budynku przy ul. Armii Krajowej 31 w dniach:

27.02.2020 r. od godziny od 9oo do 17oo

28.02.2020 r. od godziny od 9oo do 15oo

Formalności związane z podpisaniem umowy najmu i jej odbiorem załatwia Dział Lokalowy Zarządu Budynków Miejskich przy al. Wojska Polskiego 4a w Żorach, pok. nr 7, gdzie należy się zgłosić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

Osobom, którym powyższe terminy nie odpowiada od 02.03.2020 r. , zapraszamy do siedziby Zarządu Budynków Miejskich, przy al. Wojska Polskiego 4a celem umówienia się
z pracownikami Działu Administracji pok. nr 17 na przejęcie wybranego lokalu,
w godzinach :

poniedziałek, środa i czwartek od 7oo do 15oo

wtorek od 7oo do 16oo
piątek od 7oo do 14oo

Top