Tag: z przyszłością w żorach

Dotyczy Sokola 2,4,6

Opublikowany 7 sierpnia 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

Szanowni Państwo,

Dział Administracji Zarządu Budynków Miejskich prosi o informacje, o zakończeniu montażu armatury w mieszkaniu.

Warunkiem koniecznym do udostępnienia Państwu ciepłej wody jest zgłoszenie w Dziale Technicznym lub w Dziale Administracji zakończenia prac na instalacji wodnej.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub drogą telefoniczną.

Z PRZYSZŁOŚCIĄ W ŻORACH

Opublikowany 24 lipca 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

Uprzejmie informuję, iż rozpoczyna się proces zasiedlania mieszkań w programie „Z przyszłością w Żorach” znajdujących się w Żorach przy ul. Sokolej 2, ul. Sokolej 4 i ul. Sokolej 6.

Pracownicy Zarządu Budynków Miejskich odpowiedzialni za sprawne przekazanie mieszkań będą obecni w budynku przy ul. Sokolej 2, 4 i 6 w dniach:

25.07.2019 roku od godziny od 9oo do 17oo

26.07.2019 roku od godziny od 9oo do 12oo

Wobec powyższego zapraszam przyszłych najemców do zgłoszenia się w celu przejęcia lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym oraz podpisania umowy najmu.

Osoby, którym powyższy termin nie odpowiada zapraszamy od 29.07.2019 roku do Działu Lokalowego Zarządu Budynków Miejskich w Żorach przy al. Wojska Polskiego 4a, pokój nr 7, w godzinach od 7oo do 15oo, celem dopełnienia formalności związanych z przejęciem lokalu.

Informacja w sprawie budynku w Żorach ul. Sokola 2, 4, 6

Opublikowany 18 lipca 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

Informujemy, iż ZBM w Żorach rozpocznie czynności związane z zasiedlaniem budynku przy ul. Sokolej 2, 4, 6 w Żorach z chwilą, kiedy budynek zostanie nam przekazany w administrowanie wraz z dokumentacją. O terminie zgłoszenia się do ZBM Żory przyszli najemcy zostaną natychmiast zawiadomieni telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

Top