Zgłoszenia o zamianę

DOKUMENTY:

 

Dział Lokalowy Zarządu Budynków Miejskich służy pomocą, osobom chętnym dokonać zamiany obecnie zajmowanego mieszkania, z różnych przyczyn, między innymi:
– zamiana mieszkania na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, gdy zajmowane mieszkanie jest zbyt duże, a najemca chce obniżyć koszty utrzymania mieszkania,
– zamiana mieszkania na lokal większy, po porozumieniu się kontrahentów (z zasobu komunalnego, spółdzielczego, i in.),
– zamiana mieszkania na lokal znajdujący się we wspólnocie mieszkaniowej, z powodu chęci przekształcenia mieszkania na własność.

Chcąc dokonać zamiany mieszkania należy w pierwszym etapie wypełnić „Zgłoszenie o pomoc w zamianie mieszkania”.
Wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do ZBM pozwoli na podjęcie działań zmierzających do pozyskania odpowiedniego dla najemcy mieszkania. Po zaakceptowaniu przez najemcę przedstawionej propozycji składa się wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, który pozwoli na przygotowanie dokumentów dotyczących zawarcia umowy najmu na wskazany lokal.