Przyjmowanie interesantów

Dyrektor Zarządu Budynków Miejskich przyjmuje strony
w każdy wtorek od 13.00 do 16.00

Wcześniej należy się zapisać na spotkanie w sekretariacie ZBM, Al. Wojska Polskiego 4a

tel. (32) 43-56-344