Wnioski w sprawie najmu

WNIOSKI:

  • oddanie w najem lokalu mieszkalnego,
  • zamianę lokalu mieszkalnego,
  • oddanie w najem lokalu zamiennego,
  • wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,
  • przyłączenie / odłączenie powierzchni użytkowej lokalu,
  • przedłużenie umowy najmu,
  • ponowne zawarcie umowy najmu

>>WNIOSEK DO POBRANIA <<

KLAUZULE INFORMACYJNE:

ZAŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJE: