Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie – dot. „Z przyszłością w Żorach”

Opublikowany 28 lutego 2020 kategoria Aktualności Strona Główna

Osoby uczestniczące w Programie „Z przyszłością w Żorach”, które nie dopełniły jeszcze formalności związanych z przejęciem lokalu mieszkalnego w budynku z przy al. Armii Krajowej 31 zapraszamy do siedziby Zarządu Budynków Miejskich,

al. Wojska Polskiego 4a, w godzinach pracy ZBM tj.

poniedziałek od godz. 7oo do godz. 15oo

wtorek od godz. 7oo do godz. 16oo

środa od godz. 7oo do godz. 15oo

czwartek od godz. 7oo do godz. 15oo

piątek od godz. 7oo do godz. 14oo

Zasiedlanie lokali w budynku przy ul. Armii Krajowej 31

Opublikowany 25 lutego 2020 kategoria Aktualności Informacje_dla_mieszkańców

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.02.2020 r., w godzinach od 900 do 1700 i 28.02.2020 r.,
od godz. 9
oo do 15oo rozpoczynamy zasiedlanie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 31 w Żorach.

W związku z powyższym prosimy przyszłych najemców tj. osoby, które dokonały rezerwacji mieszkania o zgłoszenie się w tym czasie w budynku, adres jw. celem jego obejrzenia
i ewentualnego
przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym.

Pracownicy Zarządu Budynków Miejskich odpowiedzialni za przekazanie mieszkań będą obecni w budynku przy ul. Armii Krajowej 31 w dniach:

27.02.2020 r. od godziny od 9oo do 17oo

28.02.2020 r. od godziny od 9oo do 15oo

Formalności związane z podpisaniem umowy najmu i jej odbiorem załatwia Dział Lokalowy Zarządu Budynków Miejskich przy al. Wojska Polskiego 4a w Żorach, pok. nr 7, gdzie należy się zgłosić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

Osobom, którym powyższe terminy nie odpowiada od 02.03.2020 r. , zapraszamy do siedziby Zarządu Budynków Miejskich, przy al. Wojska Polskiego 4a celem umówienia się
z pracownikami Działu Administracji pok. nr 17 na przejęcie wybranego lokalu,
w godzinach :

poniedziałek, środa i czwartek od 7oo do 15oo

wtorek od 7oo do 16oo
piątek od 7oo do 14oo

Obniżka odpłatności za korzystanie z miejsca postojowego od lutego 2020

Opublikowany 3 lutego 2020 kategoria Aktualności Strona Główna

Zawiadamiamy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory z dnia 30.01.2020 r. zmianie (obniżeniu) ulega odpłatność za korzystanie z miejsca postojowego w hali garażowej budynków w programie „Z przyszłością w Żorach”.

OD LUTEGO 2020 r. opłata miesięczna wynosi: 199,00 zł. / miejsce postojowe / 

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

Zawiadamiamy, że do najemców miejsc postojowych zostanie doręczone zawiadomienie o nowej (obniżonej) wysokości opłat.

 

Top