lokale użytkowe

 

Regulamin Targowiska Miejskiego przy ul. Folwareckiej w Żorach

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały, dokonana została zmiana regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Folwareckiej w Żorach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią regulaminu: Uchwala 580/XLV/22...

Wykaz nieruchomości do ponownej dzierżawy – Kolejowa 13 / 3

Prezydent Miasta Żory działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do ponownej dzierżawy.

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – Żory, Ks. Przemysława 2

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050 459.2022 Z DNIA 28.03.2022r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z p. zm. ), art. 20 pkt...

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – ŻORY, UL. WODZISŁAWSKA 1 / 300

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050 460.2022 Z DNIA 28.03.2022r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z p. zm. ), art. 20 pkt...

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – ŻORY, UL. WODZISŁAWSKA 1 / 304

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – ŻORY, UL. WODZISŁAWSKA 1 304 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050 461.2022 Z DNIA 28.03.2022r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst...

Wynajem lokalu użytkowego – Żory, ul. Rybnicka 249

Lokal do wynajęcia. Lokal użytkowy położony w Żorach przy ul. Rybnickiej226a, na działce nr 1024/18. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,95 m2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej GL1X/00006678/5. Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność biurową. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Aktualna stawka wywoławcza za 1 m2 wynosi 0,104 zł netto.

Wynajem lokalu użytkowego – Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8

Lokal do wynajęcia. Lokal użytkowy położony w Żorach przy ul. Piastów Górnośląskich 4 na działkach nr 1713/108, 1722/ 97; 1731/ 86 .
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 837,95 m2. Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność biurową. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Aktualna stawka za 1 m2 wynosi 0,0113 zł netto.

Informacja o możliwości wynajęcia boksu na Targowisku Miejskim przy ul. Folwareckiej

Zarząd Budynków Miejskich w Żorach, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 4a jako administrator Miejskiego Targowiska informuje, iż na targowisku są wolne boksy do wynajęcia. Zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą – handel obwoźny, zainteresowane wynajęciem boksu do kontaktu: Dział Lokalowy ZBM, tel. 32 43 56 464 wew. 37 lokalowy@zbmzory.pl Dział Administracji ZBM, tel. 32 43 56 464 wew. 25...

Jak wynająć lokal użytkowy z Gminnego Zasobu Lokalowego

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z GMINNEGO ZASOBU LOKALOWEGO Wolne lokale użytkowe wynajmowane są zgodnie z przepisami regulującymi zasady oddania w najem lokali użytkowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej ZBM Informacji o tym, czy miasto planuje wynajęcie lokalu użytkowego, należy szukać na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, ZBM, w prasie lokalnej oraz w Internecie....

Wynajem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.0050.1388.2021 Z DNIA 29.10.2021r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1372 z p. zm.) art. 20 pkt 2, art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p.zm.), Uchwały Rady Miasta Nr 226/XXI/2008 z dnia 24.04.2008r. w...

DODATKOWE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zarządu Budynków Miejskich

32 43 56 344

44 - 240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a