Informacje dla najemców

 

Zawieranie umów najmu po zgonie lub wyprowadzeniu się najemców

Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZBM Żory następujące dokumenty: 1/ pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami, 2/ odpis skrócony aktu...

NOWE DRUKI WNIOSKÓW W SPRAWIE NAJMU LOKALI

Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, najem lokalu zamiennego,
adaptację powierzchni lokalu,
zamianę lokalu mieszkalnego,
wstąpienie w stosunek najmu,
przedłużenie na kolejny okres terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego,
ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Gwarków 24 – przerwy w dostawie prądu do mieszkań

W związku z remontem instalacji po pożarze, w dniach 07.04.2021 do 09.04.2021 nastąpią przerwy w dostawie prądy do mieszkań.

ul. Fabryczna, ul. Piaskowa

Awaria sieci wodociągowej – możliwe przerwy w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii.

Gwarków 24 – można podgrzać wodę i posiłek w budynku Gwarków 22

Możliwość skorzystania z prądu i podgrzania posiłków lub zagotowania wody (w budynku Gwarków 22/ pom. sprzątaczek/ parter/) Dostęp zgodnie z harmonogramem

ZGŁASZANIE AWARII OD 01 LUTEGO 2021 r.

Od 01.02.2021 Zarząd Budynków Miejskich przestaje pełnić dyżury całodobowe. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zgłaszania awarii.

Wstrzymane odpracowywanie zaległości

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, mając na uwadze Państwa i nasze bezpieczeństwo, bezterminowo wstrzymane jest przyjmowanie kolejnych chętnych na odpracowywanie zaległości. Wszystkich, którzy posiadają zaległości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu...

Awaria sieci ciepłowniczej

Informujemy, że 09.10.2020r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział Żory zawiadomiła o awarii sieci ciepłowniczej. W związku z tym zawiadamiamy, że mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła. W chwili obecnej trwają prace związane z naprawą awarii

Informacja dla lokatorów budynku przy ul. Promiennej 7

Zarząd Budynków Miejskich informuje, że w związku termomodernizacją budynku należy usunąć wszystkie elementy zamontowane na elewacji w tym suszarki i anteny telewizyjne do dnia 05.10.2020. W przypadku pozostawienia urządzeń demontaż zostanie przeprowadzony przez...

OGŁOSZENIE ZAMIANA

Najemcy lokali posiadający w gminnym zasobie mieszkaniowym umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony, a są zainteresowani zamianą zajmowanego obecnie lokalu na lokal mieszkalny z możliwością jego wykupu mogą skorzystać z oferty dokonania zamiany na wolny lokal...

DODATKOWE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zarządu Budynków Miejskich

32 43 56 344

44 - 240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4a