Numery telefonów

TELEFON: 32 / 43 56 344

10 – Sekretariat

25 – Administracja

28 – Dział Techniczny

29 – Czynsze

30 – Zamówienia Publiczne

12 – Kierownik Działu Zarządców

13 – Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości

24 – Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości

14 – Księgowość

22 – Windykacja

37 – Lokalowy