Liczba wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego złożonych w 2021 roku117
Liczba wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego złożonych w 2021 roku40
Liczba wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego rozpatrzonych pozytywnie68
Liczba wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego rozpatrzonych negatywnie46
Liczba wydanych w 2021 roku skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony35W tym: – 25 skierowań w ramach realizacji listy oczekujących, – 6 przekwalifikowań z najmu socjalnego na umowy zawarte na czas nieoznaczony, – 3 skierowania dla repatriantów, – 1 w ramach zamiany na lokal równorzędny, bądź mniejszy, – 8 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy najmu.
Liczba wydanych w 2021 roku skierowań do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu94W tym: – 50 skierowań w ramach realizacji listy oczekujących, – 33 przedłużenia umów, – 4 zamiany na lokal równorzędny bądź mniejszy, – 7 skierowań w ramach wykonania wyroku o eksmisji, – 24 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy najmu.