Zawiadamiamy, że dostępne są nowe druki wniosków pozwalające ubiegać się o:

  • najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy
  • najem lokalu zamiennego
  • adaptację powierzchni lokalu
  • zamianę lokalu mieszkalnego
  • wstąpienie w stosunek najmu
  • przedłużenie na kolejny okres, terminu ważności umowy najmu lokalu mieszkalnego
  • ponowne zawarcie umowy najmu, która się skończyła lub w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy

Wnioski dostępne są w zakładce DOKUMENTY