INFORMACJA dla najemców mieszkaniowego zasobu gminy Żory przy: ul. Sokola 2,4,6 ; Jastrzębia 2,4; ul. Orla 9,11; ul. Orla 1,3,5,7; Al. Armii Krajowej 31 A-F

Informuję, iż z dniem 01.07.2021r. nastąpi istotna zmiana w sposobie realizacji umów najmu.

Co się zmieni?

Zmianie ulegnie podmiot zarządzający Państwa budynkiem. Nowym zarządcą będzie: Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (w skrócie ZTK).

Kim jest nowy zarządca?

ZTK to spółka komunalna, należąca w 100% do Gminy Żory, była odpowiedzialna za budowę Państwa budynków i jest ich właścicielem. Obecnie zajmować się będzie ich kompleksowym administrowaniem i zarządzaniem.

Dlaczego doszło do zmiany?

Zmiana związana jest z koniecznością skupienia wszystkich działań i czynności związanych z nowymi budynkami w rękach spółki.

Czy zmiana zarządcy wpływa na umowę najmu lokalu oraz umowy z dostawcami mediów?

Nie – zmiana zarządcy nie wpływa na umowę najmu mieszkania (ZTK jedynie wchodzi w prawa i obowiązki ZBM) oraz nie wpływa na umowy, które zawarliście bezpośrednio z dostawcami mediów.

Czy zmiana zarządcy wpływa na sposób zapłaty czynszu i opłat?

Tak – każdemu z Państwa zostanie przyznany indywidualny numer rachunku bankowego, właściwy do wpłaty należności z tytułu czynszu i opłat.

Komu jesteście Państwo zobowiązani płacić czynsz i opłaty?

Datą graniczną jest 01 lipca 2021r.– wszelkie należności z tytułu czynszu i pozostałych opłat :

  1. naliczone za okres do dnia 30.06.2021 r. winny być opłacone w Zarządzie Budynków Miejskich w Żorach, na starych zasadach na rachunek bankowy wskazany w Państwa umowie,
  1. naliczone za okres od dn. 01.07.2021 r. winny być opłacone w spółce Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach na indywidualny rachunek bankowy, przypisany oddzielnie do każdego lokatora.

Kiedy poznam swój indywidualny numer rachunku do wpłat?

Zostanie to podane w najbliższym czasie w osobnej, indywidualnej korespondencji.

Czy w związku ze zmianami musicie Państwo podejmować jakieś działania?

Nie wszystkie dokumenty zostaną przygotowane przez nowego zarządcę, a pozostałe informacje przekazane będą Państwu w osobnej, indywidualnej korespondencji.

Co z zadłużeniem?

Zmiana administratora nie zwalnia z obowiązku pełnego rozliczenia się z Zarządem Budynków Miejskich w Żorach za okres do dnia 30.06.2021 r.

Uwaga!

  • Jeżeli od 01 lipca 2021 przy dokonywaniu wpłat za czynsz na konto ZTK, w tytule Waszego przelewu nie będzie informacji o tym, czego konkretnie wpłata dotyczy – wówczas będzie ona zaksięgowana na pokrycie najstarszych zobowiązań w ZTK.
  • Jeżeli w tytule Waszego przelewu dokonanego na konto ZTK będzie informacja, że dotyczy on okresu sprzed 01.07.2021 r. i wasze konto w ZBM będzie wykazywać zaległości, wówczas ta wpłata zostanie przekazana do ZBM celem rozliczenia najstarszych zobowiązań.

Czy nowy zarządca będzie przyjmował wpłaty w gotówce?

Nie – wszelkie wpłaty muszą być dokonywane na indywidualne konto bankowe każdego lokatora.

Od kiedy mogę się kontaktować z nowym zarządcą?

od 01 lipca 2021 r.

Kontakt: e-mail

Najszybsza forma kontaktu: (masz pewność, iż twoja sprawa trafi od razu do odpowiedniej osoby)

Płatności, rozliczenia
Zgłaszanie usterek
Sprzątanie i czystość:
Administracja:
e-mail.: rozliczenia@ztkzory.pl
e-mail.: usterki@ztkzory.pl
e-mail.: serwis@ztkzory.pl
e-mail.: administracja@ztkzory.pl

Kontakt telefoniczny: Ograniczony czasowo

Tel. 32 435 69 20

Płatności, rozliczenia:
Sprawy techniczne:
Sprzątanie i czystość:
Administracja:
wew. 24
wew. 23
wew. 25
wew. 21
w godz. 10:00 – 13:00

Zgłaszanie awarii (całodobowo)

Elektryczne509 224 395PHU Czerny
Domofon,TV naziemna723 522 995Zając Piotr
Wod-kan., co.606 253 016Zbigniew Sas
P.poż.505 146 480Pumart Sp. z o.o.

Kontakt osobisty w biurze:

UWAGA! Ze względu na pandemię Covid-19, osobiste wizyty w biurze nowego zarządcy wymagają wcześniejszego umówienia.

Dane adresowe nowego zarządcy:

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Orla 5/31; 44-240 Żory

tel. 32 435 69 20

sekretariat@ztkzory.pl; www.ztkzory.pl.