Żory, ul. Sokola - Rozliczenie centralnego ogrzewania

Informujemy mieszkańców ul. Sokolej, że w skrzynkach pocztowych w dniu 13.10.2020 r. umieszczono rozliczenie ciepła. Prosimy o zapoznanie się z rozliczeniem i uwzględnienie ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty przy najbliższej płatności za zajmowane lokale.