Przypominamy, że od dzisiaj tj 24 marca do 11 kwietnia wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się.

Nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Prosimy o pozostanie w domach. Zabronione jest gromadzenie się na klatkach schodowych, w ciągach komunikacyjnych, piwnicach, garażach.

Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób.

Prosimy o zwiększenie nadzoru nad dziećmi – przypominamy, że place zabaw zostały wyłączone z użytkowania. Dzieci również powinny pozostać w domach. Dzieci nie mogą bawić się na klatkach schodowych, przebywać w piwnicach, we wspólnych garażach – nie powinny w obecnej sytuacji opuszczać mieszkań!

Więcej informacji: