Obniżka odpłatności za korzystanie z miejsca postojowego od lutego 2020

Obniżka odpłatności za korzystanie z miejsca postojowego od lutego 2020

Zawiadamiamy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory z dnia 30.01.2020 r. zmianie (obniżeniu) ulega odpłatność za korzystanie z miejsca postojowego w hali garażowej budynków w programie “Z przyszłością w Żorach”.

OD LUTEGO 2020 r. opłata miesięczna wynosi: 199,00 zł. / miejsce postojowe / 

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

Zawiadamiamy, że do najemców miejsc postojowych zostanie doręczone zawiadomienie o nowej (obniżonej) wysokości opłat.