Alert smogowy II Stopnia – 17.12.2019

Zawiadamiamy o wprowadzeniu na terenie Żor

w dniu dzisiejszym tj. 17.12.2019 r. 

Alertu smogowego II stopnia

Zalecane środki ostrożności:

-Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym
powietrzu: pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym
powietrzu.

Wrażliwe grupy ludności:

-Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)

-Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego ( astma, przewlekła choroba płuc)

-Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Obszar objęty przekroczeniami:

-Żory.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

-Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu
w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.

-Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe
nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony
oddech.

-U osób zdrowych mogą wystąpić również podobne objawy.

-W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji
oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem