Alert smogowy III Stopnia – 12.12.2019 i 13.12.2019

Zawiadamiamy o wprowadzeniu na terenie Żor

w dniu dzisiejszym tj. 12.12.2019 r. oraz jutrzejszym tj. 13.12.2019 r.

Alertu smogowego III stopnia !!

Zalecane środki ostrożności:

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Powiadomienie Gioś o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 2019-12-12