Dodatek mieszkaniowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się wszyscy lokatorzy nawet lokatorzy posiadający zaległości czynszowe. Świadczenie jest uzależnione od:

1. TYTUŁ PRAWNY
Posiadają aktualną umowę najmu bądź osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny

2. POPRZEDNI DODATEK MIESZKANIOWY
Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest uregulowanie różnic między czynszem a dodatkiem wynikające z poprzednio pobieranego dodatku mieszkaniowego

3. KRYTERIUM DOCHODOWE
W związku z waloryzacją emerytur i rent kryterium dochodowe od 1 marca 2017 roku ulega podwyższeniu i wynosi odpowiednio:

dla gospodarstwa jednoosobowego – 1 750,00 zł (175% najniższej emerytury),
dla gospodarstwa wieloosobowego – 1 250,00 zł (125% w gospodarstwie wieloosobowym).

Jakich dochodów nie wlicza się:

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach: LINK