„Z PRZYSZŁOŚCIĄ W ŻORACH” Dzień otwarty

Opublikowany 30 października 2019 kategoria Aktualności Strona Główna

INFORMACJA dot. OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE
Z PRZYSZŁOŚCIĄ W ŻORACH

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.11.2019r., w godzinach od 1300 do 1700 organizujemy DZIEŃ OTWARTY, podczas którego będzie możliwość obejrzenia budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych, przy ul. Orlej 9, Orlej 11, Jastrzębiej 2 i Jastrzębiej 4 w Żorach.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Proces zasiedlania lokali rozpoczyna się w dniu 05.11.2019r., od godziny 1000 do 1700, zatem zapraszam przyszłych najemców do zgłoszenia się w celu przejęcia lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym oraz podpisania umowy najmu na budynku, przy ul. Orlej 9, Orlej 11, Jastrzębiej 2 i Jastrzębiej 4 w Żorach, gdzie będą obecni pracownicy ZBM.

Osoby, którym powyższy termin nie odpowiada będą miały możliwość, w dniach 06.11.2019r., i 07.11.2019r., w godz. od 1000 do 1500 podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i przejęcia wybranego lokalu na budynku przy ul. Orlej 9, Orlej 11, Jastrzębiej 2 i Jastrzębiej 4 w Żorach, natomiast po odbiór umowy należy zgłosić się z protokołem zdawczo-odbiorczym do siedziby ZBM, al. Wojska Polskiego 4a, do Działu Lokalowego pok. nr 7.

Osobom, którym powyższe terminy nie odpowiadają od 08.11.2019r, do dnia zasiedlenia wszystkich lokali mieszkalnych, zapraszamy do Działu Administracji a następnie do Działu Lokalowego Zarządu Budynków Miejskich w Żorach przy al. Wojska Polskiego 4a, pokój nr 17, 7 w godzinach od 7oo do 15oo, celem umówienia się na odbiór lokalu i dopełnienia formalności związanych z przejęciem lokalu.

REASUMUJĄC:

Pracownicy Zarządu Budynków Miejskich odpowiedzialni za sprawne przekazanie mieszkań będą obecni w budynku przy ul. Orlej 11, ul. Orlej 9, ul. Jastrzębiej 2 i ul. Jastrzębiej 4 w dniach:

04.11.2019 roku od godziny od 13oo do 17oo DZIEŃ OTWARTY

05.11.2019 roku od godziny od 10oo do 17oozasiedlanie lokali na budynku

06.11.2019r., i 07.11.2019r., w godz. od 1000 do 1500na budynku oraz w siedzibie ZBM Żory

od 08.11.2019r., do dnia zasiedlenia wszystkich lokali – zaczynamy od umówienia się
w siedzibie ZBM na spisanie protokołu, przejęcie lokalu i podpisanie umowy najmu.