Kategoria: Techniczny

Awaria sieci ciepłowniczej

Opublikowany 9 października 2020 kategoria Aktualności Strona Główna Techniczny

Informujemy, że 09.10.2020r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział Żory zawiadomiła o awarii sieci ciepłowniczej. W związku z tym zawiadamiamy, że mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła. W chwili obecnej trwają prace związane z naprawą awarii

Informacja dla lokatorów budynku przy ul. Promiennej 7

Opublikowany 29 września 2020 kategoria Strona Główna Techniczny

Zarząd Budynków Miejskich informuje, że w związku termomodernizacją budynku należy usunąć wszystkie elementy zamontowane na elewacji w tym suszarki i anteny telewizyjne do dnia 05.10.2020. W przypadku pozostawienia urządzeń demontaż zostanie przeprowadzony przez wykonawcę robót termomodernizacyjnych. Wykonawca i ZBM nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na elewacji urządzenia. Jednoczenie informuję, że będzie wykona zbiorcza instalacja telewizyjna umożliwiająca odbiór bezpłatnej telewizji cyfrowej DVBT lub podłączenie dekodera. Prace będą prowadzone równocześnie z docieplaniem ścian zewnętrznych. Wykonawca robót będzie indywidualnie ustalał z każdym lokatorem termin montażu gniazdka w mieszkaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Technicznego telefon 32 435 64 64 wewnętrzny 28

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI NADAWANIA SYGNAŁU NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

Opublikowany 15 czerwca 2020 kategoria Aktualności Informacje_dla_mieszkańców Ogłoszenia Ogłoszenia ZAMIANA Strona Główna Techniczny

Od 03.06.2020 r. nastąpiła zmiana częstotliwości nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2.
Najnowsze odbiorniki tv dostrajają się automatycznie. Starsze odbiorniki należy dostroić poprzez przycisk menu w pilocie i uruchomienie automatycznego lub ręcznego wyszukiwania kanałów naziemnej tv cyfrowej.
Najstarsze odbiorniki nieposiadające tunera DVB-T2 można doposażyć w dekoder DVB-T2 (ceny 70-110 zł).

Top

Zasady działania zaworów grzejnikowych

Opublikowany 2 lutego 2012 kategoria Techniczny

ZASADY DZIAŁANIA GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH

(ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH)

Głowica termostatyczna posiada umowną skalę cyfrową, której poszczególne punkty odpowiadają temperaturze w pomieszczeniu. Obracając pokrętło głowicy ustawiamy do jakiej temperatury chcemy nagrzać pomieszczenie (a nie grzejnik!)
W zależności od przeznaczenia pomieszczenia zalecane są różne temperatury. Na rysunku zaznaczono najczęściej stosowane temperatury na przykładzie głowicy firmy „Danfoss”:

 

Przykładowy obraz

Prawidłowo działający grzejnik jest zawsze cieplejszy u góry o kilkanaście stopni niż na dole. Wynika to z oddawania ciepła przez gorącą wodę z instalacji C.O. na ogrzewanie pomieszczenia. Prawidłowo działający zawór termostatyczny powoduje czasowe wyłączanie i włączanie grzejnika. Po osiągnięciu w pomieszczeniu temperatury ustawionej na głowicy przez lokatora, zawór termostatyczny wyłącza grzejnik, a gdy temperatura w pomieszczeniu zaczyna spadać, zawór włącza grzejnik ponownie. Taki sposób pracy przyczynia się do oszczędności energii cieplnej.

Sprawdzaj zawsze temperaturę pomieszczenia, a nie grzejnika!

Opracowano przez ZBM na postawie poradnika wydanego przez producenta urządzeń grzewczych firmę Danfoss

Top

Wymiana stolarki okiennej

Opublikowany 29 kwietnia 2010 kategoria Techniczny

Zarząd Budynków Miejskich informuje, że z dniem 01.05.2010 ulegają zmianie zasady zwrotu części kosztów związanych z wymianą przez lokatorów stolarki okiennej.

Informuję, że warunkiem otrzymania zwrotu będzie dostarczenie ZBM następujących dokumentów: – pisemnej zgody ZBM na zwrot części kosztów, uzyskanej przed rozpoczęciem wymiany.

– protokołu z przeglądu stolarki okiennej i zakwalifikowania jej do wymiany

– kopii faktury

– kopii gwarancji na wymienioną stolarkę

Jednocześnie informuję, że zgoda na zwrot będzie udzielana na pisemny wniosek w którym należy określić ilość i rodzaj wymienianej stolarki.

Za datę wymiany uważa się dzień wystawienia faktury.

Zwrot części kosztów związanych z wymianą stolarki następuje po spisaniu stosownego porozumienia w II kwartale roku następnego po dokonaniu wymiany.

Formularz wniosku dostępny w siedzibie ZBM

oraz na naszej stronie   ABY POBRAĆ WNIOSEK PROSZĘ KLIKNĄĆ TUTAJ

Top